Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávičky v roce 2012


27.12.2012 jsme zaslali informativní Tiskovou zprávu o kauze Zděné, místním regionálním deníkům, možnost k nahlédnutí zde.


14.12.2012 se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve velkém sále Lidového domu, kde měli zastupitelé rozhodnout o demolici Zděné nebo o jejím prodeji (za 1,- Kč) Občanskému sdružení Zděná.

Při veřejném zasedání v Zaječově 14.12.2012 prezentovalo Občanské sdružení Zděná o.s. svou dosavadní činnost a dále vysvětlilo vize do budoucna. V následné diskusi za nebývale velké účasti a zájmu občanů se místy rodila až dramatická diskuse, jejímž vyústěním bylo, že OÚ Zaječov zajistí v měsíci lednu 2013 v budově Zděná zabezpečovací práce požadované Stavebním úřadem v Hořovicích. Zastupitelstvo OÚ Zaječov a zástupci Občanského sdružení Zděná se na začátku roku 2013 setkají, aby projednali podrobnosti navrhovaného projektu a dali prostor pro přednesení nových variant řešení.


Ve dnech 7.-19.12.2012 Občanské sdružení Zděná o.s.realizovalo petici ve znění: "Petice proti demolici objektu Zděná čp.33 v obci Zaječov."

Petice byly umístěny nejen v obchodech v centru Zaječova, ale občané jsou seznámeni s obsahem petice přímo v místech svého bydliště. Přes nepřející počasí a předvánoční shon je 21.12.2012 na OÚ v Zaječově doručena petice obsahující 463 podpisů z toho 443 s rodným bydlištěm v Zaječově potažmo v Kvani (v petici se mohli vyjádřit osoby starší 16 let). Proti demolici se vyjádřilo přes 90 % z dotazovaných občanů.


7.12.2012 Ministerstvo vnitra registruje stanovy "Občanského sdružení Zděná".


Dne 3.12.2012 se konala pracovní porada zastupitelstva bez přítomnosti členů sdružení.


Na konci listopadu 2012 (konkrétně 26.11.) se OÚ Zaječov rozhodne nabídnout budovu Zděné k prodeji za 1,- Kč bez podmínky, než začne poptávat cenu demolice.


V pondělí 19.11.2012 se zastupitelstvo schází se zástupci neregistrovaného sdružení Zděná v budově OÚ Zaječov. Po prezentaci projektu Zděná a následné diskuzi se zastupitelstvo rozhodne vyjádřit svůj názor před zástupci sdružení. V poměru 8 pro nabízenou variantu, 2 zdrželi, 1 proti.


Na začátku listopadu se v Zaječově vytváří skupina občanů nesouhlasících s posledním rozhodnutím OÚ Zaječov. Odborně si nechá posoudit současný stav a možnosti budovy, připraví záchranný projekt, který postupně seznámí ve dnech (12.-14.11.2012) všechny členy zastupitelstva.

 


Ve dnech  21.-23.5.2012 se současné zastupitelstvo obce rozhodne nechat vyjádřit k otázce Zděná občany Zaječova pomocí ankety, ve které nabízí čtyři různé varianty řešení.

  1. Prodej za symbolickou cenu 1,- Kč, kdy se zájemce zaváže ke konkrétní realizaci ve stanoveném termínu.
  2. Demolice objektu s následnou revitalizací (park)
  3. Postupná rekonstrukce do původního stavu
  4. Dům s pečovatelskou péčí

K hlasování se dostavilo 172 voličů což je 14,1% účasti. Pro variantu postupné rekonstrukce se vyslovilo 83 voličů. Pro demolici hlasovalo 56 voličů, pro prodej za 1,- Kč hlasovalo 18 voličů, dále pro dům s pečovatelskou péčí se vyslovilo 11 voličů. Vzhledem k malé účasti se zastupitelstvo rozhodne nebrat konečný výsledek ankety v potaz a přiklání se k demolici. (zdroj: Zaječovské noviny, číslo 2, ročník: 2012)


Co předcházelo našim aktivitám zachránit budovu Zděné!

Průběh novodobé historie, která přivedla Zděnou do současného stavu.

Do roku 1991 byla budova Zděná ve vlastnictví zaječovského Sokola. Malá tělocvična byla hojně využívána, jak Tělovýchovnou jednotou, tak místní osmiletou základní školou. V těchto prostorách se také pořádaly výstavy místních dobrovolných spolků. Další místnosti byly využívány jako klubovny, sportovní sklad či letní sportovní ubytovna. V patře byl umístěn správcovský byt.

Na začátku devadesátých let se budova Zděné dostává do soukromého vlastnictví v důsledku restitucí majetku, o který se přihlásili původní majitelé. Ve Zděné je provozováno pohostinství. Tělovýchovná jednota se základní školou nalézají azyl ve velkém sále Lidového domu. Pohostinství ve Zděné po necelých dvou letech končí neúspěchem novodobých majitelů, dostávají se do finančních problému, Zděná připadá do zástavy bance.

Pro Zděnou začíná období temna. Dlouhodobé neudržování budovy v kombinaci s vandalismem se na budově začíná postupně projevovat. Vše vrcholí požárem v roce 2000, jenž má na současný stav budovy Zděná největší vliv. Jen včasný zásah hasičů zachránil Zděnou před nejhorším.  V roce 2005 je Zděná vydražena na aukci v Českých Budějovicích zástupci OÚ Zaječov za 1,06 mil. Kč. V dalších letech si OÚ Zaječov nechává postupně zpracovat tři projekty za nemalé finanční prostředky na 22 bytových jednotek-chráněné byty Zaječov, poté na 15 a 7 bytových jednotek. OÚ Zaječov se nepodaří získat tolik vytouženou dotaci. Ačkoliv byla po požáru střecha budovy místně vyspravena, zabezpečovací práce uvnitř budovy provedeny nejsou a objekt  je ponechán na pospas.