Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domov důchodců ve Zděné

19. 5. 2017

Záměr využít chátrající budovu Zděné pro přestavbu na domov důchodců nebo na dům s pečovatelskou službou se vracel na jednání obecního zastupitelstva po zániku hostince "U Andulky" téměř pravidelně. Často o tom bylo referováno na veřejných zasedáních nebo na pracovních jednáních po roce 1999. Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 9.1.2005 podal oficiální informaci tehdejší starosta Josef Hrubý.

Zděná po nesplácení dluhu manželi Köszeghyovými propadla Komerční bance v Českých Budějovicích. Byl na ní dluh za nesplacené pohledávky a penále ve výši 2.007.000 Kč. Budovu prodával exekutorský úřad v Českých Budějovicích. Dne 3.11.2005 se uskutečnilo dražební jednání, 21.11.2005 jedná zastupitelstvo o maximální ceně, kterou je ochotno za budovu dát. Odsouhlasena je částka 1.100.000 Kč. 28.11.2005 proběhla dražba v Českých Budějovicích a za cenu 1.060.000 Kč budovu získává Obec Zaječov. Poté probíhala projektová příprava na pečovatelský dům, žádosti o dotace a jejich odmítání. Obec Zaječov si nechává postupně v dalších letech zpracovat tři projekty za nemalé finanční prostředky na 22 bytových jednotek - chráněné byty Zaječov, poté na 15 a 7 bytových jednotek. Dotaci se obci nepodařilo získat.

Budova Zděné stále chátrá...