Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná sbírka

Veřejná sbírka se koná za účelem rekonstrukce budovy Zděná čp.33 (jedná se o úpravy historické budovy se záměrem občanské vybavenosti). Sbírka je vypsaná na dobu neurčitou. 

Portrét

Budoucnost Zděné - i Vy můžete pomoci

Vážení spoluobčané,

již podruhé v relativně krátké době si Spolek Zděná 2012 dovoluje překročit práh Vašeho domova a požádat Vás o pomoc, ale vezměme to pěkně od začátku.

Poprvé jsme Vás oslovili koncem roku 2012, a to při petici iniciované Občanským sdružením Zděná. Tato petice byla nastavena proti demolici historické budovy Zděná. Vysoké procento občanů (až 95%), kteří stáli na naší straně při snaze o zachování budovy Zděné s následným občanským využitím, nás utvrdilo ve správnosti započatého snažení. Ale hlavně dočasně zastavilo již kroužící bagry.

A v našem snažení pokračujeme i v roce 2013. Roztáním poslední vločky jsme se pustili do vyklízecích prací a navázali opravou a zasklením oken. Asi většina z nás se shodne, že budova Zděné, a tím i zaječovská náves, získala po letech mnohem důstojnější vzhled. Dalším krokem vedoucím k záchraně Zděné se ukázala nutnost získat budovu do vlastnictví Sdružení. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo prodej za symbolickou 1,- Kč s podmínkou předkupního práva. Dále podpořilo naší žádost na nákup stavebního dříví v hodnotě 70 tis.Kč na rekonstrukci střešního krovu. Byli jsme aktivní i na kulturním poli. Pořádáním přednášek, výstavou či prezentacemi se nám podařilo poskládat do kasičky „Zděné“ 20 tis Kč. Toto je jenom hrubý výčet našeho snažení.

Záměrem je využití Zděné jako volno-časového centra pro sportovní a kulturní aktivity. Cílem je nabídnout takové prostory a podmínky, které budou zároveň motivovat k dalším činnostem sportovně-kulturního charakteru místních či občanů z blízkého okolí.

Nový dům se staví od spodu, rekonstrukce probíhá naopak od shora, a tak je jasné, že musíme začít střechou. Výše jsou nastíněny naše současné finanční možnosti, které se snažíme postupně navyšovat, ať už formou přijímání darů nebo do budoucna potenciálními dotacemi.

S čistým svědomím o prokazatelně odvedené práci na Zděné si dovolujeme vyhlásit Veřejnou sbírku za účelem rekonstrukce budovy Zděné čp.33. Věříme, že Ti občané, kterým není osud Zděné lhostejný, přispějí k naplnění našeho společného cíle.

Příspěvek je možné zaslat na transparentní účet Spolku Zděná 2012, který by zřízen za účelem sbírky: Fio bank, č.ú.: 2000424224/2010.

Více informacích na: www.zdena-zajecov.estranky.cz nebo na telefonu: 732 178 391 (starosta spolku).

Za podporu velmi děkujeme

Spolek Zděná 2012


 
Sbírka na podporu Zděné na transparentním účtu zde
 
Běžný transparentní účet zde
 

Sbírka Zděná osvědčení od 6.11.2014 na dobu neurčitou

Sbírka Zděná osvědčení od 27.6.2013 do 25.7.2014