Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posudek budovy z roku 2012

TECHNICKÁ ZPRÁVA

konstrukční část

Název akce :             Stavební úpravy a oprava objektu č.p. 33 v obci Zaječov

Místo stavby :           č.p. 33 v obci Zaječov

Investor :                   Občanské sdružení Zděná o.s., Zaječov 226, 267 63

Vypracoval :              Ing. Petr Kuneš

Stupeň dokumentace: ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTECH PŘI NÁVŠTĚVĚ STAVBY A NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU 12/2012

1 ÚVODEM

Podle informací od zadavatele je v současné době záměr zbourat objekt č.p. 33 v obci Zaječov. Tento záměr vyvolal vznik Občanského sdružení Zděná, které chce objekt zachovat.

2. ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI

2.12.2012 byla provedena za účasti zadavatele prohlídka objektu. Objekt vykazuje řadu stavebních a statických poruch. Tyto poruchy vznikly zanedbáním údržby objektu a jejich odstranění bude vyžadovat větší náklady než by vyžadovaly v době jejich vzniku. Nejzávažnější stavební poruchy byly způsobeny požárem v části domu. Požár byl zřejmou příčinou propadu stropní konstrukce v části objektu, kde byl požár. Podle informací od zadavatele byl propad stropní konstrukce časově přímo svázaný se zásahem proti požáru. Stropní konstrukce tvořené klenbou jsou však v této části překvapivě dobře zachovány. V prostoru se schodištěm do původního bytu v podkroví je stropní konstrukce zcela propadlá a je zde největší riziko další destrukce. Ve vedlejší místnosti jsou propadlé pouze podhledy stropu. Ale kvalita stropních trámů je zde dramaticky snížena působením biologických škůdců. Konstrukce krovu nad touto částí objektu není dobře a bezpečně přístupná a bude určitě vyžadovat opravu. Je to patrné i z vnějšího pohledu, kdy v této části střechy jsou patrné deformace konstrukce krovu při pohledu zvenčí. Stav v této části je dlouhodobě neřešený a objekt v tomto stavu odolal doposud klimatickým zatížením.

V dalších částech budovy nejsou již dramatické poruchy stropních konstrukcí. Je zde ale několik míst, kde docházelo k zatékání a tím k poškození dřevěných stropních konstrukcí. Zadavatel místa zatékání odstranil. Působení biologických škůdců na dřevěné konstrukce se tím ale nezastaví. K tomu je nutné provést také opravu vlastní napadené konstrukce. Konstrukce krovu nad částí objektu neovlivněnou požárem je v e stavu odpovídajícím stáří konstrukcí a je předpoklad, že se po opravě může dále využívat.

Krytina je na konci své životnosti a bude potřeba provést novou.

Vzhledem k tomu, že je objekt dlouhodobě bez řádné údržby, jsou zděné konstrukce objektu v dobrém stavu a to včetně zděných kleneb nad 1NP a nad 1PP. Stav 1PP je relativně velmi dobrý i s ohledem na výskyt vlhkosti.

3. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Je potřeba zajistit objekt tak, aby nedošlo k další destrukci stavby. Zejména v místě původního požáru jsou zásadní statické poruchy a proto od doby jeho vzniku je žádoucí rychlá náprava!

Je nutné zajistit kolem objektu bezpečnostní prostor, aby v případě náhlé destrukce nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob. Je nutné zajistit, aby nebyl objekt přístupný a prostor označit informačními tabulemi. (Toto je již částečně provedeno).

Doporučuji dále, aby odborný dodavatel zajistil odstranění havárie v místě požáru v co nejkratším termínu a zajistil staticky krov v tomto prostoru. Patrně bude nutné také zajistit stropní konstrukci nad 1NP, která je jistě poškozena vlivem zatékání.

Až bude zamezeno riziku havárie, je nutné provést údržbu celého objektu. Navrhnout opravu celého krovu a výměnu střešní krytiny. Případně zajistit řádné zachycení vodorovných sil od krovu na základě statického výpočtu. Tato etapa však již vyžaduje podrobnou dokumentaci krovu, která bude možná až po zpřístupnění celého objektu, tj. odstranění havárie v místě požáru.

Tím dojde k uvedení objektu do stavu, kdy nebude nadměrně stárnout vlivem zanedbané údržby a bude vytvořen prostor pro jeho další využití.


 

 

Náhledy fotografií ze složky Stav v roce 2012 / 2017