Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postupná rekonstrukce (situace k 24.3.2014)

Postupná rekonstrukce : 

Současný stav objektu

Současný stav budovy Zděné není v havarijním stavu, za což vděčí z velké části kvalitní práci a poctivému řemeslu našich předchůdců. Největší poškození byly způsobeny požárem a zatékáním dešťové vody do otvorů střešního pláště, vandalismem.Či-li nejedná se o poškození střešního krovu plošné, ale lokální. O havarijním stavu v budově Zděné můžeme hovořit v místě vzniku požáru, kde došlo k prohoření stropních trámů s následným propadem koupelny, jenž byla součástí bytu. V této části pravděpodobně dojde k výměně střešních trámů, částečně i podzednice, výměna stropních trámů je nezbytná. Klenbová konstrukce v salonku je staticky neporušena, došlo zde pouze k místnímu odlupu stropní omítky. V sousední místnosti posilovny došlo ke zřícení záklopu (falešný strop) opět je poškození v souvislosti s požárem. Prostory recepce panských a dámských šaten, toalet, provozovny (pravděpodobně masérství), jsou navrženy ve středu budovy. Tímto budeme moci částečně využít stávajících odpadů. V této části dojde k největším stavebním úpravám vnitřního jádra budovy, rozbourání stávajících slabých příček a vystavění nového jádra. Do středové části budovy nedocházelo k průniku dešťové vody a tak stropní konstrukce včetně omítek je v dobrém stavu. Poškození velkého sálu je největší po obou stranách stropní konstrukce v místě rohu potkání vnějších stěn, způsobené dlouhodobým zatékáním otvory střešního pláště. Stejně tak jsou poškozeny podlahové kouty, kde vnější voda způsobila částečný opad omítky, vlhkostní mapy jsou zřetelné na venkovním plášti v místě rohů. Výměna obou postranních stropních trámů je zřejmá, strhnutí kompletní stropní omítky je rovněž nevyhnutelné. Velkou škodou je vytrhání podlahových parket, které by po přebroušení byly použitelné. Obvodové masivní zdi včetně barokních štítů bez viditelných trhlin. Vnější omítka je ve slušném stavu pouze v místě propadu bytu je velké poškození, dále 2-3 menší lokality, vše způsobené zatékáním dešťové vody, štítové římsy bez vad. Sklepní klenby a zdi ve vynikajícím stavu, podlaha bez bahenního nánosu.


Současná situace k 24.3.2014

Současná situace je taková, že se doposud z žádného zdroje nepodařilo získat peníze na střešní tašky( žádost na tašky nebyla obecním zastupitelstvem schválena, ani částečně). Konečnou částku na tašky KM Beta se nám podařilo na celou Zděnou stlačit na 106tis. (50% sleva plus dalších 3,5 tisíce dolů díky osobní známosti kontaktu na prodejce, z KM Bety navíc příslib finančního daru od prodejce Chodská-Bavoryně-Jakl).

Asi málokdo z nás čekal, že se za 106 tis. nechá pokrýt kompletně celá Zděná (600 m2) novou krytinou. Tato nabídka byla časově omezená (do konce února 2014). Přestože momentálně nemáme plnou částku 106 tis. Kč., rozhodli jsme se (po pečlivém zvážení kolik času a energie by nás stálo položit zpět stávající starou krytinu, navíc s minimálním výsledným efektem v porovnání se zmíněnou KM Betou ) novou krytinu objednat, a to s co nejdelší splatností faktury (červen2014).

Naše současná finanční situace: Dohromady v pokladně, na transparentním účtu, příspěvku od obce na činnost-10 tis. Kč a uvažovaném daru disponujeme s částkou cca 55 tis. Kč. Z této částky můžeme vyčlenit na tašky 20 tis. Kč Zbývajících 35 tis. Kč potřebujeme na pokrytí materiálových nákladů souvisejících s položením nové střechy. Dále se již pracuje na kompletní stavební dokumentaci, jenž je nutná pro celkové stavební povolení, to znamená další administrativní poplatky a potřebné zprávy, které neobsáhneme v režii sdružení( hygiena, požární….). Jsme v kontaktu s nadací Via, a také pošleme opětovně žádost na kraj z fondu hejtmana. Šance tady určitě je, nicméně s největší pravděpodobností v takto krátké době se nám potřebných 90tis. do konce června 2014 těžko podaří zajistit. Cesta bankovní půjčky je nejspíš cestou do pekla, proto bychom se rádi inspirovali příkladem zaječovských chovatelů, kteří se na rozšíření svého chovatelského areálu na Kvani složili formou bezúročných půjček, které se během několika mála let splatily. Tímto bychom rádi předběžně oslovili, ať členy sdružení či naše ostatní podporovatele, s žádostí o poskytnutí bezúročné půjčky (jakékoliv částky) pro sdružení. Vše by bylo papírově potvrzeno, prioritou bude co nejdřívější splacení půjček. Dobře si uvědomujeme, že jak členové tak i ostatní podporující lidé k záchraně Zděné hodně přispěli, za což děkujeme a stále platí, nikdo nemusí, jenom může. Pokud by jste byli ochotni touto formou Sdružení pomoci, prosím ozvěte se.

V minulé roce se Sdružení podařilo zajistit ať už kulturními akcemi, stánkem či odevzdáním šrotu 30 tis. Kč. Plánované využití Zděné nám nabídne do budoucna další možnosti, abychom mohli půjčené peníze co nejrychleji splatit.