Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás / Prezentace

Spolek Zděná 2012

Sídlo: č.p. 33, 267 63 Zaječov

Stanovy spolku: zde (.pdf)

Výpis z www.justice.cz: zde (.pdf)

Výpis z www.justice.cz (odkaz na Spolkový rejstřík) (odkaz na Sbírku listin)


Prezentace ve formátu .pdf

Prezentace Zděná (do roku 2018) - zkrácená verze (pdf)

Prezentace Zděná (do roku 2014) - plná verze (pdf)

Prezentace Zděná (rok 2016) (pdf)

Prezentace Zděná (rok 2017) (pdf)

Prezentace Zděná (rok 2018) (pdf)

Prezentace Zděná (rok 2019) (pdf)

 


Mise Spolku Zděná 2012

Cílenou snahou našeho  Spolku Zděná 2012 je šetrně zrekonstruovat historickou budovu Zděná v Zaječově, jenž nabídne důstojné zázemí k  aktivnímu trávení volného času bez hranic věku. Věříme v potenciál budovy, jejíž barokní štít významně promlouvá do vzhledu zaječovské návsi. Věříme v dispozice a velikosti interiérových místností či přilehlé zahrádky, kde bychom rádi vytvořili podmínky pro volnočasové aktivity sportovně-kulturního charakteru, či pohodové ubytování pro návštěvníky našeho mikroregionu Středních Brd s informačním koutkem. Věříme, že projekt Zděná má smysl, který dotáhneme ke zdárnému konci.

 


Milníky Spolku Zděná 2012,

aneb situace, kterým jsme čelili                     

Prosinec 2012 Zakládáme Občanské sdružení Zděná, za účelem zachránit budovu Zděné před plánovanou demolicí tehdejším vlastníkem OÚ Zaječov, který v návrhu rozpočtu pro rok 2013 má vyčleněnu částku 2 mil.Kč na tuto demolici. 

Naším záměrem je nejenom rekonstrukcí této budovy zvelebit střed obce, ale využít Zděnou k vytvoření takového prostředí, které umožní maximální kulturní, společenské a sportovní vyžití obyvatel Zaječova. Prostory prvního patra by měly podle původního návrhu využít na letní turistickou ubytovnu a správcovský byt.

Je uspořádána petice „Proti demolici budovy Zděné“, díky níž se nám podaří na veřejném zasedání OZ 14.12.2012 za mimořádného zájmu občanů zvrátit výsledek hlasování obecních zastupitelů o demolici v náš prospěch

Březen 2013 Je nám umožněn přístup do budovy. Začínají dobrovolnické brigády, prvním krokem je vyvážení sutě, následuje natření a zasklení oken, Zděná se probouzí. K dnešnímu dni jsme odpracovali na Zděné cca 2.000 dobrovolnických hodin, alespoň jednou přišlo 40 brigádníků. Další významnou pomocí je pomoc zvenčí, jedná se o lidi, na které se můžeme obrátit v případě potřeby. Chcete se stát jedním z nich? Ozvěte se.

Červen 2013 (7.6.) Kupujeme Zděnou s přilehlou zahrádkou od OÚ Zaječov za symbolickou 1,- Kč, OÚ Zaječov si ponechává předkupní právo za 1,- Kč. Kupujeme Zděnou s vědomím skeptického postoje OÚ Zaječov k našemu snažení (což znamená i horší pozici při získávání dotací bez záštity OÚ Zaječov), ale s přesvědčením o nutnosti tohoto kroku.

Červenec 2013 Po vyklizení budovy a zasklení oken Zděné, s pocitem již prokazatelně odvedené práce si dovolujeme uspořádat Dny otevřených dveří ve Zděné a zároveň vyhlásit veřejnou sbírku. Během víkendových dnů, se se stavem Zděné, potažmo s naším záměrem, přišlo seznámit cca 300 návštěvníků. 

Druhá polovina roku 2013 - dostáváme stavební povolení na rekonstrukci střechy. Začínáme opravou propadlého krovu ze strany od pošty. Opatrně po šupnách sundáváme stávající  notně propršené betonové tašky. V pokladně máme cca 20 tis. Kč, či-li o nových tolik vytoužených taškách nemůže být řeč. Promýšlíme, jak ze starých tašek udělat nové. Všechny alternativy končí u stejného zjištění – hodně práce bez efektu. 

Listopad 2013 Dostáváme Zděnou pod folii, přes zimu natáhneme přes celou střechu modrou plachtu. Zima 2013/2014 je bez sněhu, a tak počasí stojí při nás.

V roce 2013 Jsme uspořádali nebo se podíleli na 10 kulturních akcí (přednášky, loutkové divadlo, stánek, prezentace…).

Leden 2014 Registrujeme konkurz České televize do dokumentárního cyklu Příběhy neobyčejné energie. Na základě poslané přihlášky jsme byli vybráni z 500 přihlášených a pozváni do užšího kola s 25 účastníky, kde díky našemu zapálení a přítomnosti kasičky (replika Zděné) přesvědčujeme porotu a dostáváme se mezi 8 vyvolených projektů, se kterými v průběhu roku 2014 bude natočen dokumentární film o délce 26 min.

Přichází nabídka na střešní tašky pro kompletní Zděnou za 106 tis.Kč. Za doposud získané finanční prostředky (ze sbírky, naší činností nebo OÚ Zaječov) jsme pořídili střešní doplňky v podobě folie, žlábků, střešních latí a hlavně krovu na vyrovnání a vyztužení stávající konstrukce. V pokladně či transparentním účtu máme dohromady 30 tis.Kč. Žádost o finanční příspěvek na tašky, kterou posíláme na OÚ Zaječov,  je zamítnuta v plné výši. S prodejcem Chodská-Bavoryně (Jakl), se nám podaří vyjednat dlouhodobější splatnost faktury. Tato cena 106 tis. Kč je natolik atraktivní, že tašky objednáme na nejzazší možný termín příjezdu. Řešíme možnost získání peněz na zaplacení tašek.

Březen 2014 Příjezd nových tašek, dále v průběhu jara opravujeme střešní krov, vyklízíme první patro od sutě.

Duben 2014 Na valné hromadě kromě řešení provozních záležitostí představujeme formu „Bezúročné půjčky na dobu 5 let“, díky níž doufáme v zaplacení tašek. Zároveň si stanovíme celkovou maximální výši vypůjčené částky na 100 tis. Kč.

Květen 2014 Seznamujeme se s režisérem Janem Foukalem, který bude natáčet dokumentární film o Zděné. Stanovuje se natáčecí plán a obsah filmu. V celorepublikovém hlasování soutěže veřejných sbírek v roce 2013/2014 pořádané portálem PRO PAMÁTKY se umísťujeme  na 7 místě navíc spojeném s finanční odměnou 5.000 Kč.

Červenec 2014 Začínáme laťovat, na brigády se místo v obvyklých 7hod ráno scházíme již v 6 hod. Proběhnou první natáčecí dny (celkem 8).

Srpen 2014 Vrcholí přípravy na položení krytiny. Díky bezúročné půjčce od lidí (56.584 Kč) se nám podaří zaplatit fakturu za tašky.

Září 2014 Pokládáme tašky z obou stran postupně, proběhl čtyřdenní natáčecí blok. Vrcholným dnem roku 2014 byla sobota 20.9.2014. ČT u nás natáčí pořad "Pod střechou".

30.9.2014 proběhlo focení upoutávky na dokument ČT.

Ve dnech 23.-24.10.2014 se zúčastníme veletrhu Památky 2014.

V listopadu 2014 probíhá SMS hlasování k soutěži "Příběhy neobyčejné energie", do kterého bylo vybráno 8 projektů.

Dokumentární film režiséra Jana Foukala "Pod střechou" je promítán 23.11.2014 na ČT2. Příznivci Zděné se schází ve Velkém sále Lidového domu, kde na úvod setkání zazní písnička složená k této příležitosti.

Výsledky hlasování jsou členům O.S: Zděná oznámeny na natáčení v divadle La Fabrica dne 7.12.2018. Dokument z předávání cen odvysílala ČT2 dne 14.12.2014. Film "Pod střechou" o Zděné získává první místo s finančním oceněním 500.000 Kč od Nadace ČEZ. Slavnostní večer sledujeme společně při promítání v Malém sále Lidového domu.

Aktualizováno ke dni 31.12.2014

 


 

Spolek Zděná 2012

je nezisková organizace. Kdokoliv může do spolku vstoupit a kdykoliv může i vystoupit. Vedení spolku je voleno demokratickou cestou na sedmi leté období. Volební právo mají všichni jeho členové. Nejvyšší rozhodovatel je valná hromada (tedy všichni členové spolku). Včele spolku je starosta, zastupuje jej místostarosta. Oba jsou voleni sedmi členou Radou Spolku.

 


 

Proč Spolek Zděná 2012 vznikl?

Iniciátorem založení Občanského sdružení Zděná byla hrozba demolice, která se vznášela na podzim roku 2012 nad zdejší historickou budovou ležící v srdci Zaječova, vlastněnou OÚ Zaječov, mezi místními občany známou pod jménem Zděná, jež pro mnohé z nás tvoří neodmyslitelnou součást zaječovské návsi.

Včasnou reakcí místních občanů, kteří se oficiálně sdružili pod hlavičku Občanské sdružení Zděná a aktivním přístupem, který vyvrcholil v zimě 2013 sepsáním petice proti demolici budovy Zděné, pod kterou se během cca 14 dnů podepsalo 463 lidí, a tím nás utvrdilo o správnosti a smyslu naší snahy se pokusit s takto vážnou situací, i když pět minut před dvanáctou, něco udělat. Zděná se tak dala po letech do pohybu.

Ze všech oslovených občanů se 92 % vyslovilo v petici proti demolici. Neodvážíme si říci, kolik procent by se vyjádřilo pro náš společensko-sportovně-sociální záměr se Zděnou, nicméně se odvážíme říci a věříme, že budete s námi souhlasit ve rčení: „Co člověk, to názor.“ Pravděpodobně tohle byl kámen úrazu, dokolečka nekonečné diskuze táhnoucí se téměř dvacet let, pro Zděnou bohužel bezvýsledné.

Naším záměrem je nejen zachovat budovu jako takovou, ale hlavně nabídnout její prostory široké veřejnosti ke sportovně-společenskému využití.