Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulturní akce v roce 2018

22. 1. 2018

 


 

Zpráva o kulturní činnosti Spolku Zděná 2012 za rok 2018 přednesená na 6. Valné hromadě dne 29.11.2018

Rok 2018 jsme zahájili Promítáním z cest s cestovatelem Robertem Huňáčkem. 2. února jsme měli možnost shlédnout autentický dokument o cestách po Nepálu, návštěvě Káthmandú a Himaláí, dále trek okolo Annapurnen, Thorung La (sedlo 5416 m), společně se severem Indie Váránasí, Ganga, Tádž Mahal, Puškár a Dilí. Na pátek 23. února byl připraven dobrodružný dokument a vyprávění z Vietnamu. Jeho prostřednictvím jsme navštívili místní jeskyně, centrum Sapa a deltu Mekongu. Každou sérii shlédlo přibližně 80 návštěvníků a do kasičky Zděné přibylo přes 5000,- Kč.

30. března Spolek Zděná uskutečnil tradiční Velikonoční dílničky. V propůjčené zasedací místnosti obecního úřadu se postupně vystřídalo přes 30 tvořivých dětí a rodičů. Vyráběla se zdobená velikonoční přáníčka a zdobily se kraslice novými netradičními technikami. Dílničky zkušeně vedla paní Dagmar Ksandrová. Součástí dílniček byla i prodejní výstavka spolku žen MÍDRA. Děti si tak mohly odnést nejen svoje vlastnoruční výroby, ale i zakoupit další nádherné ručně vyrobené hračky a jarní dekorace.

Spolek žen MÍDRA podpořil Zděnou i tradiční účastí na pouti 12. května, kde v rámci spolupráce s kostelem Svatá Dobrotivá umístil pro návštěvníky prodejní stánek se svými rukodělnými pracemi a propagačními materiály Zděné i kostela.

Ve spolupráci s kostelem Svatá Dobrotivá se pořádal 20. května jarní koncert Zvonařova tria. Soubor Zvonařova tria se zaměřuje na interpretaci skladeb méně obvyklého nástrojového obsazení (lesní rohy a saxofon), především na dechová tria a fanfáry. Jak říká sám kapelník souboru Zdeněk Zýka: „Tyto skladby vyžadují souhru interpretů, kteří nehledají výhradně léty a tradicí prověřený repertoár, ale vydávají se na mnohdy dobrodružnou cestu objevitelů nových krás u starých mistrů.“

2. června se spolek MÍDRA zúčastnil se svým prodejním stánkem dětského dne v Zaječově. Svými rukodělnými hračkami a dekoracemi udělal návštěvníkům akce nemalou radost. 

V. ročník Dobrodružného korálkování se pořádal v pátek 24. srpna a letošním tématem byla Cesta do pravěku. V letošním roce se zúčastnilo rekordních 76 účastníků. Družstva opět procházela značenou trasu přírodou a při pomyslné cestě časem plnila lehké i složité úkoly. Oblíbenou zastávkou byla pohádková pekárna manželů Rydrychových. Cílem účastníků bylo dojít až do pravěku, nalézt ztracenou vědkyni Zmatlíkovou a v pořádku ji navrátit do roku 2018. Toto se všem nakonec zdárně podařilo. Závěr cesty se všichni užili u táboráku a opékání buřtů v chovatelském areálu.

Podzimní Promítání z cest bylo původně plánováno jako dvoudílné. V pátek 12. října se s námi cestovatel Pavel Šuba podělil o zážitky z expedice JIŽNÍ POŠTA. Čtveřice cestovatelů  přesvědčila stovku lidí, aby místo klávesnice vzali po letech do ruky plnicí pero, papír a napsali někomu blízkému. Dopisy tito netradiční kurýři naložili do auta a vyrazili s nimi do Afriky - po stopách spisovatele a pionýra letecké pošty Antoina de Saint-Exupéryho. Po čtyřech tisících kilometrů dojeli až na marocký mys Juby jen proto, aby všechna ta psaní poslali z tamní pošty zase zpět. O tomto dobrodružství pak vznikl dokumentární film Jižní pošta a kniha Uštknuti Saharou - o hledání malého prince v poušti i v sobě.

Původně neplánovaným dílem cyklu Promítání z cest byla 2. listopadu beseda a produkce fotografií Zuzky Procházkové z Hořovic pod názvem PŘES LA MANCHE VLASTNÍMI SILAMI. Promítání bylo nejen o Zuzky odvážném zdolání kanálu, ale i o zimním plavání, otužování a cestě za svým snem. Promítání se zúčastnil rekordní počet návštěvníků (kino o 120 místech bylo téměř zaplněné) a v sále vládla vřelá domácí atmosféra.

3. listopadu (v den sv. Huberta) jsme ve spolupráci s OMS Beroun a kostelem Svaté Dobrotivé uspořádali Svatohubertský koncert Hubertské mše Be dur Petra Vacka a Josefa Selementa a směsi lidových písní v podání Trubačů Zeleného kříže při OMS Beroun pod vedením p. Miloše Hrubého a pěveckého sboru BONBON pod vedením Mgr. Bohumily Vokáčové.

Druhým původně plánovaným promítáním byla v pátek 23. listopadu beseda s cestovatelem Pavlem Šubou na téma ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POUŠTĚ. Prostřednictvím poutavého vyprávění a dvou dokumentů jsme postupně navštívili velký východní erg – Tunisko: 100 km pěšky Saharou s velbloudí karavanou a kočovnými Berbery a Libyi: 1000 km Saharou terénním autem. Na akci bylo možno zakoupit knihy Pavla Šuby opatřené autogramem.

Uplynulý víkend pořádal spolek Regionart v kostele Svatá Dobrotivá tradiční prodejní výstavu Šikovné ručičky.  Zde se velkému zájmu opět těšil stánek spolku MÍDRA s nabídkou ručně šitých hraček a vánočních dárků.

Ráda bych poděkovala všem návštěvníkům a pořadatelům akcí. Poděkování patří také obecnímu úřadu Zaječov za podporu spolku Zděná. Děkujeme také za spolupráci hořovickému spolku Sedmikráska a spolku Srdcem v lese. Závěrem vás co nejsrdečněji zvu na letošní adventní koncert, který pořádáme ve spolupráci s kostelem Svatá Dobrotivá v neděli 9. prosince od 14 hodin. Zahrát a zazpívat nám přijede opět náš oblíbený pěvecký spor Bonbon z Berouna. Těšíme se s vámi všemi na viděnou na koncertě i na všech akcích v novém roce.

 


 

Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na nové

PROMÍTÁNÍ Z CEST.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POUŠTĚ

•           Velký východní erg – Tunisko: sto kilometrů pěšky Saharou

s velbloudí karavanou a kočovnými Berbery

•           Libye: tisíc kilometrů Saharou terénním autem

Promítá a vypráví cestovatel Pavel Šuba.

            V pátek 23. listopadu 2018 od 18 hod v kině v Zaječově.

Vstup dobrovolný.

            Na akci možno zakoupit knihy:

           UŠTKNUTI SAHAROU (250,-) o hledání malého prince v poušti i v sobě

           MO(NU)MENTKY (175,-) nová básnická sbírka

 

 


 

Spolek Zděná 2012 a kostel ve Sv. Dobrotivé

Vás srdečně zvou na tradiční

ADVENTNÍ KONCERT  VE SVATÉ DOBROTIVÉ

Koncert se uskuteční v neděli  9.12.2018 od 14 hodin.

Vystoupí smíšený pěvecký sbor BONBON

sbormistr: Mgr. Bohumila Vokáčová

instrumentální doprovod: Marcela Šlossarová – akordeon, Pavel Novák - trubka

Program: vánoční písně a koledy, hudba starých mistrů a Česká vánoční mše koledová Antonína Hradila.

Přijďte si užít předvánoční čas.

Vstup dobrovolný.

 


OMS Beroun ve spolupráci se Spolkem Zděná 2012 a farností Zaječov

Zvou všechny příznivce lovecké hudby, mysliveckou i nemysliveckou veřejnost na:

Sv.Hubertský koncert

V podání Trubačů Zeleného kříže při OMS Beroun pod vedením p. Miloše Hrubého & Pěveckého sboru Bonbon pod vedením Mgr. Bohumily Vokáčové

Zazní: Hubertská mše Es dur Petra Vacka a Josefa Selementa a směs lidových písní

V sobotu 3. listopadu 2018 od 15:00 hod.

V kostele Sv. Dobrotivé v Zaječově

Vstupné dobrovolné.

 


 

SPOLEK  ZDĚNÁ  2012

Vás srdečně zve mimo podzimní program na výjimečné

PROMÍTÁNÍ Z CEST

Přes La Manche vlastními silami. Nejen o přeplavání kanálu, ale i o zimním plavání, otužování a cestě za svým snem vypráví a promítá čerstvá přemožitelka ZUZANA PROCHÁZKOVÁ z Hořovic.

V pátek 2. listopadu od 18 hodin kino v Zaječově.

 Vstup na promítání dobrovolný.

 


 

SPOLEK  ZDĚNÁ  2012 Vás srdečně zve na další z cyklu

PROMÍTÁNÍ Z CEST - Expedice Jižní pošta

po stopách Antoina de Saint-Exupéryho až na marocký mys Juby

Promítá a vypráví cestovatel Pavel Šuba.

Vzpomenete si, kdy jste někomu naposledy napsali dopis? Tuhle otázku si položila čtveřice cestovatelů. Nakonec přesvědčili stovku lidí, aby místo klávesnice vzali po letech do ruky plnicí pero, papír a napsali někomu blízkému. Expedice Jižní pošta byla na světě. Dopisy tito netradiční kurýři naložili do auta a vyrazili s nimi do Afriky - po stopách spisovatele a pionýra letecké pošty Antoina de Saint-Exupéryho. Po čtyřech tisících kilometrů dojeli až na marocký mys Juby jen proto, aby všechna ta psaní poslali z tamní pošty zase zpět. O tomto dobrodružství pak vznikl dokumentární film Jižní pošta a kniha Uštknuti Saharou - o hledání malého prince v poušti i v sobě. Knihu bude možno zakoupit na místě akce za cenu 249,- Kč.

V pátek 12. října od 18 hodin - kino v Zaječově.

Vstup na promítání dobrovolný.

 


Obecní úřad Zaječova a Spolek Zděná 2012 vás zve na „Tradiční setkání u památníku PTP ve Svaté Dobrotivé – Zaječově“, které se koná ve čtvrtek 13. září 2018 v Zaječově – Svaté Dobrotivé.

 Program

 9:30 hod. mše svatá v místním kostele Panny Marie a sv.Dobrotivé

 11:00 hod. pietní akt u pomníku 52.PTP

·         hymna slovenská a česká

·         položení květinových darů k pomníku

·         uvítání starostkou obce Zaječov

·         projevy

·         modlitba hlavního kaplana AČR

 12:00 hod. setkání s čestnými hosty v Lidovém domě

 13:00 hod. společný oběd a přátelské setkání účastníků

 15:00 hod. odjezd do Strašic

 15:30 hod. prohlídka expozice PTP v Muzeu Středních Brd ve Strašicích

 

 


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na

V. ročník DOBRODRUŽNÉHO  KORÁLKOVÁNÍ

pro celou rodinu, tentokráte na téma

CESTA DO PRAVĚKU

•           Kdy: v pátek 24. 8. 2018

•           Start: průběžný od 17 do 18 hodin

•           Start: v Zaječově v Koutě před bytovkami

•           Trasa: přírodou – ne úplně vhodné pro kočárky

•           Program: dobrodružná výprava se spoustou zábavných úkolů zakončená táborákem

•           S sebou: buřty a chleba

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE ODKLÁDÁ NA JINÝ TERMÍN.

 


Spolek Zděná 2012

Vás srdečně zve na další akce roku 2018:


Pátek 24. 8. od 17 hod – Dobrodružné korálkování

(stopovací výprava s úkoly pro celou rodinu)

Čtvrtek 13. 9. – Setkání s členy PTP

(tradiční setkání u památníku PTP s celodenním programem)

Pátek 12. 10. od 18 hod – Promítání z cest

(Expedice jižní pošta – promítá Pavel Šuba)

Sobota 3. 11. od 15 hod – Hubertská mše

(koncert v kostele – hrají Bonbon a Trio Zeleného kříže)

Pátek 9.11. Aktualizace 23.11. od 18 hod – Promítání z cest

(Pouštní expedice – promítá Pavel Šuba)

Neděle 9.12. od 15:00 Aktualizace 14:00 hod – Adventní koncert

(koncert v kostele – hraje soubor Bonbon)

Vstup na všech akcích dobrovolný.

 


 

Spolek Zděná 2012 a kostel ve Sv. Dobrotivé

Vás srdečně zvou na KONCERT VE SVATÉ DOBROTIVÉ

„Fanfáry v minulosti a současnosti, lovecké i k potěše urozeného panstva, ale i něco navíc“

Neděle 20. 5. 2018 od 15 hodin v kostele v Zaječově. Vstup dobrovolný.

Zvonařovo trio vzniklo v roce 2017 na popud tří lidí, kteří mají hudbu na předním místě v pomyslném žebříčku hodnot. Je to Marie Mašková - tenor saxofon, Jindřich Zýka - lesní roh (vítěz okresního i krajského kola  soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 2018.) a Zdeněk Zýka - lesní roh. Zaměřují se na interpretaci skladeb méně obvyklého nástrojového obsazení, především na dechová tria a fanfáry. Tyto skladby však vyžadují souhru interpretů, kteří nehledají výhradně léty a tradicí prověřený repertoár, ale vydávají se na mnohdy dobrodružnou cestu objevitelů nových krás u starých mistrů.

 


 

Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na tradiční

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

v pátek 30. 3. 2018 od 10 hod do 12 hod. do zasedací místnosti OÚ Zaječov.

V rámci akce je možno zakoupit již hotové rukodělné výrobky a jarní dekorace od spolku žen MÍDRA.

Vstup zdarma. Příspěvek na spotřebovaný materiál dobrovolný.

 


 

Promítání z cest s Robertem Huňáčkem

Pokud byste chtěli podniknout cestu ze Zaječova do Káthmandů, museli byste urazit vzdálenost dlouho téměř deset tisíc kilometrů.  Ale díky organizátorů Promítání z cest Spolku Zděná 2012 a cestovateli Robertu Huňáčkovi, stačilo v pátek večer 2. ůnora 2018 dojít do místního kina a nechat se vtáhnout do poutavého dokumentu a "cestovat". Během hodiny a půl dlouhého dokumentu jsme toho stihli docela dost. Navštívit hlavní město Nepálu Káthmándů s jeho pro Evropana zneklidňujícím chaosem. Trek údolím  Anapurny, 55 km dlouhého masivu v Nepálu a Himaláji. Obdivovat nádheru vysokých a rozeklaných horských obrů a křišťálových řek zakusujících se v hlubokých údolích.  A hlavně poznat místní obyvatelstvo, které ačkoli z pohledu materiální Evropy nemá nic, má všechno. Hlavně úsměv pro každého příchozího. Vrcholem horského putování bylo sedlo Thorung La ve výšce 5416 m n.m.  A protože cesta z vrcholu vede vždy dolů, mohli jsme se podívat okem kamery ještě do hektického Dillí a na svatou řeku Gangu, která je pro Indy svatostánkem, koupelnou i pohřebištěm.  Putování jsme zakončili grandiózně v Tádž Mahálu, nádherné běloskvoucí stavbě, kterou postavil mugalský vládce Šádhžahán pro svoji zemřelou manželku. Tak tomu říkám láska :)

Hned za tři týdny jsme si mohli "vyrazit" zas. Tentokrát nás Robertova kamera zavedla do Vietnamu. Vietnam to totiž není jen tržnice, zaplněná pilně pracujícími lidmi. Vietnam je země s krásnou přírodou, milými lidmi a fantastickou kuchyní.  Mohli jsme ochutnat atmosféru delty Mekongu, kde se vše odehrává na vodě. Plovoucí "supermarkety" se zbožím všeho druhu se mistrně proplétají hustým provozem a nabízejí hory ovoce, ryby i oblečení.

Úplnou perlou byla návštěva krápníkových jeskyní. Výlet to nebyl úplně zadarmo, protože cesta vedla nejdříve džunglí a poté jeskyněmi s jezírky, kde nebyla jiná možnost dostat se na druhou stranu, než vlézt do vody a za svitu čelovky plavat. Určitě to ale stálo za to. Krápníkové útvary byly až neuvěřitelné krásy. A k téhle nádheře se cestovatelé dostali doslova na dosah.  A protože byla řeč o jídle, nechyběla ani exotika na talíři, v podobě hada.

Na skok jsme se ještě mohli podívat k horskému kmeni, která žije odděleně od ostatního obyvatelstva a stále si ještě zachovává své tradice, včetně typického oblečení a stříbrných ozdob.

Je čas vrátit se domů. Děkujeme za to, že si cestovatelé svoje zážitky a dokumenty nenechávají v šuplíku a dovolí nám se alespoň virtuálně podívat na krásná místa na Zemi.

Lucie Říhová

 


SPOLEK ZDĚNÁ 2012 Vás srdečně zve na další z cyklu PROMÍTÁNÍ Z CEST. Tentokrát s Robertem Huňáčkem ve dvou dílech navštívíme NEPÁL A VIETNAM.

Pátek 2. února a 23. února 2018 od 18 hod v kině v Zaječově

V pátek 2. února shlédneme autentický dokument o cestách po Nepálu, návštěvě Káthmandú a Himaláí, dále nás čeká trek okolo Annapurnen, Thorung La (sedlo 5416 m),

společně se severem Indie Váránasí, Ganga, Tádž Mahal, Puškár a Dilí.

Na pátek 23. února opět od 18 hod je připravený dobrodružný dokument a vyprávění z Vietnamu.

Jeho prostřednictvím navštívíme místní jeskyně, centrum Sapa a deltu Mekongu.

Podle samotného autora jde o velmi akční dokument, tak se opět můžeme těšit. Vstup dobrovolný.