Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulturní akce v roce 2017

 


Zpráva přednesená členkou Rady Hanou Klikovou ke kulturním akcím konaných v roce 2017 na 5. Valné hromadě Spolku Zděná 2012 dne 30.11.2017

Rok 2017 jsme zahájili čtyřdílnou sérií Promítání z cest po Asii a Indonésii, kterou si pro nás připravila Maruška Humlová. 3. února jsme v místním kině shlédly snímky pořízené Maruškou na jejích dobrodružných cestách po Rusku, Jižní Korei a Filipínách.

17. února jsme vyslechli vyprávění a příběhy z cesty po Indonézii. 3. března z cesty po Myanmaru, Thajsku, Laosu a Vietnamu. Čtyřdílnou sérii jsme zakončili 17. března seznámením se s životem a přírodou na Filipínách, v Malajsii a na Srí Lance.  Každou sérii shlédlo přibližně 90 návštěvníků a do kasičky Zděné tak pokaždé přibylo kolem 3000,- Kč. 8. dubna Spolek Zděná uskutečnil tradiční Velikonoční dílničky. V propůjčené zasedací místnosti obecního úřadu se postupně vystřídalo 28 tvořivých dětí a rodičů. Vyráběla se zdobená velikonoční přáníčka a zdobily se kraslice novými netradičními technikami. Na dílničkách se velkou měrou podílela paní Dagmar Ksandrová, i když nemohla být v letošním roce na dílničkách přítomná.

Součástí dílniček byla i prodejní výstavka spolku žen MÍDRA. Děti si tak mohly odnést nejen svoje vlastnoruční výroby, ale i zakoupit další nádherné ručně vyrobené hračky a jarní dekorace.

Spolek žen MÍDRA podpořil Zděnou i účastí na pouti 27. května, kde v rámci spolupráce s kostelem Svatá Dobrotivá umístil pro návštěvníky prodejní stánek se svými rukodělnými pracemi a propagačními materiály Zděné i kostela. IV. ročník dobrodružného korálkování se pořádal v pátek 18. srpna a letošním tématem bylo Putování Ferdy Mravence. 49 účastníků si mělo možnost projít značenou trasu a splnit celkem 11 úkolů inspirovaných známou pohádkou Ondřeje Sekory.

Děti se na trase setkaly s včelí babičkou. V cíli musely přemoci zlého pavouka, aby vysvobodily Berušku ze zajetí. Na závěr cesty se všichni sešli u táboráku a opékání buřtů na zahradě Zděné.

Podzimní promítání z cest bylo tentokrát dvoudílné. V pátek 27. října se s námi cestovatelka Maruška Humlová podělila o své zážitky z cesty po jihu Madagaskaru, kterou podnikla před dvěma lety s cestovní kanceláří. 10. listopadu jsme měli možnost shlédnout fotografie ze severní části Madagaskaru, který Maruška procestovala letos v létě a tentokrát na vlastní pěst. Na leden a únor domlouváme další promítání cestopisných dokumentů Roberta Huňáčka a s Maruškou se uvidíme a uslyšíme opět na podzim příštího roku. Uplynulý víkend pořádal spolek Regionart v kostele Svatá Dobrotivá tradiční prodejní výstavu Šikovné ručičky.  Zde se velkému zájmu opět těšil stánek spolku MÍDRA s nabídkou ručně šitých hraček a vánočních dárků. Ráda bych poděkovala všem návštěvníkům a pořadatelům akcí. Poděkování patří také obecnímu úřadu Zaječov za podporu spolku Zděná. Děkujeme také za spolupráci hořovickému spolku Sedmikráska a Lesnímu rodinnému klubu Mohykáně. Závěrem vás co nejsrdečněji zvu na letošní adventní koncert, který pořádáme ve spolupráci s kostelem Svatá Dobrotivá v neděli 10. prosince od 15 hodin. Zahrát a zazpívat nám přijede pěvecký spor Bonbon z Berouna. Těšíme se s vámi všemi na viděnou na koncertě i na všech akcích v novém roce.

 Spolek Zděná 2012 a kostel ve sv. Dobrotivé Vás srdečně zvou na tradiční

ADVENTNÍ KONCERT VE SVATÉ DOBROTIVÉ

Koncert se uskuteční v neděli 10. 12. 2017 od 15 hodin v kostele v Zaječově.

Vystoupí pěvecký sbor BONBON s vánočními písněmi a koledami, zazní i spirituály a skladby klasiků.

Sbor diriguje Bohumila Vokáčová. Přijďte si užít předvánoční čas. Vstup dobrovolný.

 


Pěvecký sbor Bonbon se představuje.

Berounský smíšený pěvecký sbor Bonbon vznikl v lednu v roce 2007. Nyní má sbor 14 členů.
Sbor založila a vede Mgr. Bohumila Vokáčová. Repertoár je tvořen ze skladeb různých žánrů, aby sbor potěšil všechny typy posluchačů. Kromě českých lidových písní a tradičního sborového repertoáru jsou v programu sboru zastoupeny spirituály, gospely, jazzové a swingové skladby. Sbor často spolupracuje
s americkým jazzovým a gospelovým zpěvákem Lee Andrew Davisonem.

S kostýmovaným pásmem lidových a staropražských písní Karla Hašlera sbor vystupuje na lidových slavnostech jako jsou máje, velikonoční a hrnčířské trhy. V dobových úborech sbor uvádí pásmo swingových melodií ze 40. a 50. let. Řadu koncertů sbor absolvuje o Vánocích a také sbor založil v Berouně novou tradici novoročního koncertu, který se v posledních letech    koná  ve sboru českobratrské církve evangelické v Berouně na Husově náměstí. 

V Zaječově se sbor představí s vánočními písněmi a koledami, zazpívá i spiritály a  skladby klasiků.

Informace o sboru Bonbon a ukázky z vystoupení na www.sborbonbon.cz .


Promítání z cest po Madagaskaru

Spolek Zděná 2012 uspořádal 27. října a 10. listopadu 2017 další sérii Promítání z cest. Cestovatelka Marie Humlová nám svými fotografiemi a poutavým vyprávěním tentokrát představila zemi Madagaskar. Měli jsme možnost shlédnout snímky místní flóry i fauny, např. vzácné druhy chameleonů a lemurů. Dozvěděli jsem se, jak žijí místní obyvatelé a co dobrého vám při návštěvě Madagaskaru uvaří. O obě promítání byl veliký zájem a tak Vás už teď s radostí zveme na lednové a únorové promítání, kdy své dokumentární filmy přiveze a promítne cestovatel Robert Huňáček.


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na PROMÍTÁNÍ Z CEST.

O dobrodružné cestě na MADAGASKAR vypráví Marie Humlová.

Druhý díl: Cesta na sever, dobrodružně

V pátek 10. listopadu 2017 od 18 hod v kině v Zaječově.

Vstup dobrovolný.

 


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na PROMÍTÁNÍ Z CEST.

O dobrodružné cestě na MADAGASKAR vypráví Marie Humlová.

První díl: Cesta na jih, na pohodu

V pátek 27. října 2017 od 18 hod v kině v Zaječově.

Vstup dobrovolný. 

 


 

XXV. setkání bývalých příslušníků PTP ve Svaté Dobrotivé

Spolek Zděná 2012 se přihlásil k tradici dalších setkávání bývalých příslušníků PTP v naší obci a slavnostně ve čtvrtek 14.9.2017 na XXV. setkání bývalých příslušníků PTP převzal standartu Svazu PTP-VTNP. Ta bude dočasně umístěna v prostorách obecního úřadu, než bude přenesena do zrekonstruované Zděné.

Pamětníci - pétépáci - si každoročně ve spolupráci s Obecním úřadem Zaječov toto nelehké období svého života prožité v těchto útvarech připomínají. Symbolickou štafetu v pořádání dalších setkání a připomenutí si tohoto období převzala Obec Zaječova a Spolek Zděná 2012. Stalo se tak převzetím standarty Svazu PTP-VTNP. Budova Zděné se stane místem, kde si budeme tuto událost také připomínat.

Spolek Zděná 2012 se významně podílel na vydání publikace mapující historii 52.PTP Svatá Dobrotivá, který působil v naší obci v letech 1950 - 1954. Kniha se jmenuje: "Z historie PTP ve Svaté Dobrotivé" a napsal ji spisovatel Tomáš Makaj.


Dobrodružné korálkování IV. je za námi

Spolek Zděná 2012 uspořádal v pátek 18. srpna 2017 čtvrtý ročník Dobrodružného korálkování. Téma letošní výpravy bylo Ze života hmyzu aneb Putování Ferdy Mravence.

Hra byla opět určená pro rodinná a spřátelená družstva. Na startu se účastníci seznámili s tématem letošní výpravy, kterým byla záchrana Berušky Ferdou Mravencem ze spárů pavouka. Trasa začínala z dětského hřiště v Hamburku, dále vedla k Mostu u Ničů a odtud proti proudu Jalového potoka na hřiště. Z hřiště družstva postupovala po fáborkách ke kostelu a do cíle na zahradu Zděné. Účastníky na trase čekaly zkoušky zručnosti, důvtipu a odvahy. Jako šikovní Ferdové si mohli vyzkoušet vozit cihly na stavbu domu, chytit luční kobylku do lasa a povozit se na povozu, postavit si chrostíkův domeček, naladit cvrčkovi rádio, překonat potok a mnoho dalších nelehkých mravenčích úkolů. Speciální zastávka byla u včelí babičky, kde na družstva čekaly nejen zajímavé informace ze života včel a zkoušky zručnosti, ale i jedinečné medové pohoštění. Všem 49 účastníkům se podařilo v závěru cesty strašlivého pavouka přemoci ukolébavkou a Berušku osvobodit. V zahradě Zděné byl pro všechny připravený táborák.

Téma Dobrodružného korálkování pro rok 2018 ještě není známo, ale určitě si v druhé polovině srpna přijďte užít další zábavu a legraci. Těší na Vás Spolek Zděná 2012.

Hana Kliková

 


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na IV. ročník

DOBRODRUŽNÉHO KORÁLKOVÁNÍ pro celou rodinu

ZE ŽIVOTA HMYZU ANEB PUTOVÁNÍ FERDY MRAVENCE

•             Kdy: v pátek 18. 8. 2017

•             Start: průběžný od 17 do 18 hodin

•             Start: na dětském hřišti v Hamburku

•             Trasa: přírodou – nevhodné pro kočárky

•             Program: dobrodružná výprava se spoustou zábavných

                úkolů zakončená táborákem

•             S sebou: buřty a chleba

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE ODKLÁDÁ NA JINÝ TERMÍN.

 


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na tradiční

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

v sobotu 8. 4. 2017 od 10 hod do 12 hod do zasedací místnosti OÚ Zaječov.

Vstup zdarma. Příspěvek na spotřebovaný materiál dobrovolný.

 


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na nové PROMÍTÁNÍ Z CEST.
O dobrodružné cestě po zemích Asie a Indonésie vypráví Marie Humlová.
Čtvrtý díl: Filipíny, Malajsie, Srí Lanka
V pátek 17. března 2017 od 19 hod v kině v Zaječově. Vstup dobrovolný.


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na nové PROMÍTÁNÍ Z CEST.
O dobrodružné cestě po zemích Asie a Indonésie vypráví Marie Humlová.
Třetí díl: Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam
V pátek 3. března 2017 od 19 hod v kině v Zaječově. Vstup dobrovolný.


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na nové PROMÍTÁNÍ Z CEST.
O dobrodružné cestě po zemích Asie a Indonésie vypráví Marie Humlová.
Druhý díl: Indonésie
V pátek 17. února 2017 od  19 hod v kině v Zaječově. Vstup dobrovolný.


Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na nové PROMÍTÁNÍ Z CEST.
O dobrodružné cestě po zemích Asie a Indonésie. Vypráví Marie Humlová.
První díl: Rusko, Jižní Korea a Filipíny
V pátek 3. února 2017 od 19 hod v kině v Zaječově. Vstup dobrovolný.